Audio

Springs in the Forest (CD)

 Time:2014-12-19

ShareTracksPlay Down

1. Springs in the Forest for Zheng Op,6 (2001)
Solo/Yuan Sha


2. Piano Trio Op.59 (2008)
Violin/Lin Zhaoyang    Cello/Zhu Yibie9    Piano/You Xi


3. Namucuo for Piano Op.53 (2006)
Piano/Zhou Xiang


4. San Die for Flute and Zheng Op.7a  (1987)
Flute/Lin Yijun    Zheng/Su Chang


5. Hibisus for Sextet Op.48(2008)
Violin/Liang Danan  Cello/Sun Xiaoqi
Flute/Han Guoliang    Clarinet/ Yuan Yuan
Piano/Shi Jiajia    Percussion/Liu Gang


Share: